Android App Ratings & Reviews

Yanosik logo

Yanosik

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version2.1.9.2
DeveloperNeptis SA
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.5
Ratings4991
by On
Download App
Informuj i bądź informowany. W pełni bezpłatnie: ZERO opłat za pobranie – ZERO opłat za korzystanie!Jedyna nawigacja, która wytycza i optymalizuje na bieżąco trasę w oparciu o aktualną sytuację na drogach oraz informuje o zagrożeniach na Twojej trasie - zbliżając się do utrudnienia otrzymasz powiadomienie.Jeśli sytuacja zmieni się podczas jazdy, Yanosik zoptymalizuje online Twoją trasę.Yanosik dostępny jest już nie tylko na dedykowane terminale, ale także na smartfony. Cieszy się wsparciem największej społeczności w Polsce!Ostrzeżenia które otrzymasz w Twojej komórce:* aktualne kontrole prędkości* patrole nieoznakowane* fotoradary* kontrole inspekcji* wypadkiBaza systemu Yanosik zawiera aktualizowane on-line lokalizacje policyjnych patroli, punktów kontroli prędkości, wypadków i innych utrudnień. Dodatkowo ponad 1700 precyzyjnie zlokalizowanych fotoradarów i ponad 200 miejsc częstych kontroli.******* English *******Yanosik informs you about various traffic events on roads. Inform and be informed about speed cameras, accidents and other threats.Inform and be informed. Fully charge ZERO fees per download - ZERO charges!The only navigation that sets and optimizes the route based on the current traffic situation and inform about the dangers on your mobile - coming closer to the obstruction will be notified.If the situation changes during driving, online Yanosik optimize your route.Yanosik is available not only in dedicated terminals, but also on smartphones. Enjoys the support of greatest Jewish societies in Poland!Warnings that you receive on your mobile:* Current controls the speed* Unmarked patrol* Speed ​​cameras* Control inspections* AccidentsYanosik database system contains updated on-line locations of police patrols, checkpoints speed, accidents and other obstacles. In addition, more than 1,700 speed cameras precisely located and more than 200 seats frequent inspections.Angielski ******* *******Yanosik INFORMS you about various traffic events on roads. Inform and be informed about speed cameras, accidents and other threats.

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

0(0)
Going logo

Going

5(5)
Mumbai Highlights Guide logo

Mumbai Highlights Gui...

0(0)
Toledo Highlights Guide logo

Toledo Highlights Gui...

0(0)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

0(0)
Oxontime logo

Oxontime

3.9(14)

Comments