Zing News logo

Zing News

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.3
DeveloperVNG Corporation
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings392
Ứng dụng đọc tin zing news cung cấp cho bạn những tính năng nổi bật như sau:- Liên tục cập nhật những tin tức mới nhất từ Zing News và các web site đối tác: vietnamnet, thanhnien...etc- Giao diện đọc tin thân thiện và đầy tiện dụng.- Cho phép cá nhân hóa(tùy chọn lọc chuyên mục), bookmark những chuyên mục quan tâm.

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

(2)
Techtree logo

Techtree

(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

(0)
Delhi News logo

Delhi News

(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

(11)

Comments

Start typing and press Enter to search