Zumi.pl logo

Zumi.pl

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version1.0
DeveloperGrupa Onet.pl S.A.
Added
App Views39 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings252

Szukasz czegoś najbliżej Twojego aktualnego położenia? Gastronomia, Noclegi, Kultura i rozrywka, Zdrowie, Zakupy, Urzędy i instytucje, Bankomaty, Dworce i lotniska, Sport, Kamery drogowe, Mapa, Pogoda… A może chcesz wyznaczyć trasę? Aplikacja Zumi to dostęp do najbardziej potrzebnych informacji niezależnie od Twojego miejsca.Główne funkcjonalności:- ustalanie lokalizacji użytkownika (automatycznie oraz ręcznie),- wyszukiwanie firm (poprzez kategorie oraz poprzez wyszukiwarkę),- wyniki w formie listy, mapy (dostępne widoki: mapa, hybryda, satelita) i rozszerzonej rzeczywistości (pozwala dodatkowo zobaczyć to miejsce na ekranie telefonu),- dostęp do bogatego kontentu Zumi (firmy, KRS, mapy, kamerki, foto, wideo),- wyznaczanie trasy (samochodem/pieszo, pokazywanie informacji drogowych) i wyszukiwanie wzdłuż trasy,- maksymalnie intuicyjny interfejs użytkownika,- personalizacja (zakładka Ulubione oraz własne kategorie dla zakładki Koło mnie).Ta aplikacja używa cokkie. Dowiedz się więcej na http://ofirmie.onet.pl/cookies Korzystając z aplikacji wyrażasz zgodę na używanie cookie.Looking for something close to your current location? Catering, Accommodation, Culture and Entertainment, Health, Shopping, offices and institutions, ATMs, shops and airports, Sport, Web Traffic, Map, Weather … Or maybe you want to calculate the route? Zumi application to access the most needed information regardless of your location.Main features:- Determining the user’s location (automatically or manually)- Search companies (by categories and a search engine)- Results in a list, map (available views: map, hybrid, satellite) and augmented reality (you also see this place on your phone)- Access to rich content Zumi (company, NCR, maps, webcams, photo, video)- Route (drive / walk, showing traffic information) and search along the route,- Up to an intuitive user interface,- Personalization (Favorites tab and its own categories for bookmarks next to me).This application uses cokkie. Learn more at http://ofirmie.onet.pl/cookies Using an application you agree to use cookies.

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

(0)
Going logo

Going

(5)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

(0)
Oxontime logo

Oxontime

(14)

Comments

Start typing and press Enter to search