Aukro.cz logo

Aukro.cz

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryShopping
Version2.2.1
DeveloperAllegro Group
Added
App Views75 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings928

Oficiální aplikace Aukro.cz ve své od základů nové verzi přináší nejlepší zážitek pro nakupující na největším českém obchodním portálu. Ulovíte ty nejzajímavější nabídky i na cestách, zajistíte si výhru v Aukci, i když nejste u počítače. V aplikaci můžete vybírat ze stovek tisíc aukcí i nabídek za pevné ceny. Nová domovská obrazovka navíc obsahuje Aukro Úlovky, tedy nejzajímavější nabídky z různých kategorií s velkými slevami.Vyzkoušejte nové grafické prostředí s mnohem intuitivnější navigací. Při vývoji jsme vyšli ze zpětné vazby uživatelů, což nám pomohlo vytvořit náš doposud nejlepší nástroj k nakupování na Aukru ve vašem smartphone.Klíčové vlastnosti:- Nový intuitivní design- Vyhledávání na portálu Aukro.cz či prohlížení nabídek v kategoriích- Úlovky – pravidelně aktualizované nejlepší nabídky na Aukru za výhodné ceny- Správa účtu Moje Aukro, práce s komentáři a kontrola stavu účtu- Sledování a správa sledovaných položek, prodávaných položek a aukcí, kde je přihazováno- Moje Aukro Widget pro sledování nabídek a aukcí a vyhledávací Widget- Možnost filtrování vyhledaných výsledků podle kategorií a parametrů- Možnost třídění výsledků podle vybraného nastavení- Vylepšené aukce – karta předmětu obsahuje tabulku přihazujících- Lepší správa fotek předmětů a popisků předmětů – galerie bez nutnosti rozkliku, možnost zobrazit popisky v celé velikosti, nebo v datově úsporné textové verzi- Našeptávač při vyhledávání- Mnohá další vylepšení.Aplikaci dále vyvíjíme a během následujících měsíců připravíme mnohá funkční rozšíření. V případě jakýchkoli podnětů k aplikaci se obraťte na mail mobsol@aukro.cz.Official App Aukro.cz from bases in its new version delivers the best experience for shoppers on the biggest Czech web portal. You catch the most interesting offer and on the go, you can ensure you win the auction, even when you’re away from your computer. In the application you can choose from hundreds of thousands of auctions and fixed-price menus. New home screen also includes Aukro Catches therefore interesting offers from various categories with large discounts.Try the new graphical environment with a more intuitive navigation. During the development we came from user feedback, which helped us to create our best ever tool Aukro shopping on your smartphone.Key Features:- New intuitive design- Search or browse Aukro.cz portal offers in categories- Catches – regularly updated best deals on Aukro at competitive prices- Manage My Account Aukro, working with comments and checking account- Monitoring and management of monitored items, sold items and auctions where bidding- My Aukro Widget to monitor tenders and auctions and Search Widget- Ability to filter your search results by categories and parameters- Ability to sort results according to the selected setting- Improved Auction – card of the course includes a table bidder- Better management of photos of objects and labels předmětů – gallery without rozkliku, to view in full size labels, or saving data-text version- Suggest a search- Many other improvements.The application further develop in the coming months and prepare many functional extensions. If you have any suggestions to the application, contact the mail mobsol@aukro.cz.

App Screenshots

Other Shopping Apps

Aerografo Shop logo

Aerografo Shop

(1)
Amazon Shopping Lockscreen logo

Amazon Shopping Locks...

(4)
Kahan Kharidu logo

Kahan Kharidu

(6)
Love On a Hanger Boutique logo

Love On a Hanger Bout...

(1)
Grenada Yellow Pages logo

Grenada Yellow Pages

(1)

Comments

Start typing and press Enter to search