De Lijn logo

De Lijn

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTransportation
Version1.5
DeveloperThe Mobile Company
Added
App Views97 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings434

Met deze toepassing van De Lijn kun je een multimodale reis plannen van, in en naar Vlaanderen met alle Belgische openbaar-vervoermaatschappijen. Als vertrek- of aankomstpunt kun je een adres, een contactpersoon, een positie op de kaart of een halte of station invoeren.De toepassing geeft de vertrektijden aan een halte. Als ze beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van realtime informatie. Op basis van GPS-positiebepaling kun je de dichtstbijzijnde haltes oproepen. Naast het plannen van de route zelf, kun je vanuit de app makkelijk een sms-ticket van De Lijn kopen.Heb je problemen om vertrekdata in te geven? Zet dan onderstaande optie uit: Instellingen > {} Ontwikkelaarsopties > Activiteiten niet bewaren (EN-version: Settings > {} Developer Options > Don’t keep activities)With this application of De Lijn you a multimodal trip planning, in and to Flanders with all Belgian public transport companies. As a departure or arrival point you an address, a contact, a position on the map or enter a stop or station.The application displays the departures from a stop. If they are available, the use of real-time information. Based on GPS positioning, you can call the nearest stops.Besides planning the route itself from the app you can easily create a SMS ticket De Lijn buy.Do you have problems departure dates to give? Then put the following option: Settings> {} Developer Options> Activities not save (S-version: Settings> {} Developer Options> Do not keep activities)

App Screenshots

Other Transportation Apps

My Car Parking logo

My Car Parking

(18)
Volkswagen of Cherry HIll logo

Volkswagen of Cherry ...

(0)
allSPEED Speedometer Ultimate logo

allSPEED Speedometer ...

(3)
Speedometer logo

Speedometer

(1727)
Portafare logo

Portafare

(4)

Comments

Start typing and press Enter to search