Ek?in logo

Ek?in

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
Price
CategorySocial
Version
Developer
Added
App Views194 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings

Ek?in, Ek?i Sözlük’ün mobil cihazlarda verimli kullan?lmas?n? amaçlayan, spor olsun diye geli?tirilmekte olan bir uygulamad?r. Oda??nda sözlük okurlar? olmakla beraber, yazarlar için de temel ihtiyaçlar? kar??lamaya çal??an küçük ye?il kod parças?d?r. Eksi Sozluk’ten ba??ms?z olarak geli?tirilmektedir.?u aralar sahip oldu?u özellikler:OKUR* Bugün, dün, ?ükela, rastgele, bir gün, gündem* Getir, ara, hayvan ara, ba?l?k içinde ara* Ba?l?k, entry sayfas? veya entry kaydetme, offline görüntüleme (Favoriler)* Otomatik N adet ?ükela entry indirme (?ükela listesi)* Donuz filtreleri (yazar bazl? ba?l?k ve entry süzme)* Eksi Sozluk iPhone arayüzünü kullanan ekonomik mod (iPhone arayüzündeki yava?l?ktan dolay? daha yava? çal???yor genelde ama veri tasarrufu sa?layabilir)* Ba?l?k ve entry yaz? büyüklü?ü ayarlama* Ba?l?k takibi* Gece moduYAZAR* Kullan?c? giri?i* Beni hat?rla (kullan?c? ad?/?ifre çifti, 128-bit AES’le ?ifrelenerek saklan?yor)* Otomatik giri?* Badi, son, geçen y?l* Oy verme* Entry yazma, tasla?? kaydetme, düzenleyip daha sonra gönderme* Ben, kimdir nedir* MesajBa?l?k indirme i?lemleri arkaplanda yürüdü?ünden di?er i?lemleri etkilemiyor.Eksin, Android 1.6 ve üzeri cihazlarda efendi gibi çal???r, çal??mal?d?r.Avizelerimiz mavizelerimiz her bir ?eyimiz eksik, yard?m?n?z? esirgemeyin.

App Screenshots

Other Social Apps

카카오플레이스-맛집,카페,여행지추천-KakaoPlace logo

카카오플레이스...

(573)
してるん logo

してるん

(22)
Εορτολόγιο Γιορτές /Eortologio logo

Εορτολόγιο ...

(57)
RX8Club.com Forum *BETA* logo

RX8Club.com Forum *BE...

(11)
Say it with Ruzzle logo

Say it with Ruzzle

(20)
Facebook Timely Status Updater logo

Facebook Timely Statu...

(7)

Comments

Start typing and press Enter to search