gazetalubuska.pl logo

gazetalubuska.pl

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.3
DeveloperMedia Regionalne Sp. z o.o.
Added
App Views220 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings22

Dzi?ki aplikacji gazetalubuska.pl (Gazeta Lubuska) b?dziesz mia? najszybszy dost?p do gor?cych informacji z woj. lubuskiego. B?yskawicznie dowiesz si?, co dzieje si? w Twojej miejscowo?ci (Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski oraz ca?e lubuskie)! B?dziesz móg? przegl?da? galerie zdj?? z najwa?niejszych wydarze? w regionie. A je?li sam b?dziesz ?wiadkiem jakiego? wa?nego wydarzenia, b?dziesz móg? równie? wzi?? udzia? w redagowaniu portalu www.gazetalubuska.pl Wystarczy, ?e skorzystasz z aplikacji MoDO i powiadomisz nas o tym zdarzeniu. Mo?esz przenosi? artyku?y do "Ulubionych" – dzi?ki temu przeczytasz je nawet, gdy nie b?dziesz w zasi?gu internetu. Ch?tnie wys?uchamy równie? Twoich opinii. Pisz do nas: glonline@gazetalubuska.pl?yczymy samych przyjemnych wra?e?!Zespó? gazetalubuska.plWszelkie prawa zastrze?one. Media Regionalne sp. z. o.o.With this application gazetalubuska.pl (Gazeta Lubuska) will have the fastest access to hot information from the province. Lubusz. Then you will find out what’s happening in your town (Zielona Gora, Gorzow Wielkopolski and the whole Lubusz)! You can browse the photo galleries of the most important events in the region. And if he will be a witness of some important event, you can also take part in the editing of the portal www.gazetalubuska.pl just have to use the application modo and notify us of the event. You can move items to the "Favorites" – so read them even when you are not within the internet. We are happy to also hear your opinion. Write to us: glonline@gazetalubuska.plWe wish you a pleasant experience!The team gazetalubuska.plAll rights reserved. Regional Media Sp z o.o.

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

(2)
Techtree logo

Techtree

(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

(0)
Delhi News logo

Delhi News

(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

(11)

Comments

Start typing and press Enter to search