Heureka.cz logo

Heureka.cz

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryShopping
VersionVaries with device
DeveloperHeureka mobile
Added
App Views91 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings662

Heureka.cz je nezávislý nákupní rádce, který Vás provede kompletněprocesem on-line nakupování. Na Heurece můžete porovnat ceny milionůproduktů z nabídky desítek tisíc českých e-shopů. Uživatelské recenzea hodnocení Vám prozradí skutečnou kvalitu produktů v praxi. Díky tétoaplikaci můžete porovnávat ceny kdekoliv, nejnižší ceny budete mít nadosah ruky. S námi je nakupování zábavou.Aplikace umožňuje:• Vyhledávání produktů• Hledání produktů pomocí čárového kódu• Možnost výběru podle uživatelského hodnocení a recenzí• Prohlížení fotografií• Zjištění specifikace produktu a jeho parametrů• Rychlé informace o dostupnosti zboží v e-shopech• Zobrazit historii prohlížených produktů a vyhledávaných čárových kódů• Uložení oblíbených produktů do schránky• Vyhledávání informací o obchodu (spolu s umístěním obchodu na mapě avzdáleností od Vašeho města)• Přehledné zobrazení nejpopulárnějších produktů na HeureceHeureka.cz is an independent shopping guide that will take you completelyprocess of online shopping. Na Heurece can compare the prices of millionsproducts with tens of thousands of Czech e-shops. User Reviewsand evaluation will reveal the true quality of the products in practice. With thisapplication, you can compare prices anywhere, the lowest price you will have tohand. With us, makes shopping fun.Application allows you to:• Product Search• Search for products using the barcode• Choice according to user ratings and reviews• Viewing photos• Determination of product specifications and parameters• Rapid information on availability of goods in e-shops• View history of viewed products and popular barcode• Save your favorite products to clipboard• Search for information on trade (along with the location on the map anddistance from your city)• Clear display of the most popular products on Heurece

App Screenshots

Other Shopping Apps

Aerografo Shop logo

Aerografo Shop

(1)
Amazon Shopping Lockscreen logo

Amazon Shopping Locks...

(4)
Kahan Kharidu logo

Kahan Kharidu

(6)
Love On a Hanger Boutique logo

Love On a Hanger Bout...

(1)
Grenada Yellow Pages logo

Grenada Yellow Pages

(1)

Comments

Start typing and press Enter to search