Kurani Kerim Hayrat Nesriyat logo

Kurani Kerim Hayrat Nesriyat

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBooks & Reference
Version2.5
DeveloperNetojen
Added
App Views150 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings1212

Bu uygulama ile Kuran? Kerim okuyabilir online hatimlere kat?labilirsiniz.
– Turkish, English,Deutsch,Chinese Language Support
– English, Deutsch, French, Indonesian Translate
– Colored Quran Page

KURAN PLAYER :
Yeni Kuran Player ile istedi?iniz yeri tekrar ettirerek ezberlemede kolayl?k sa?layabilir. Kuran Playerde sayfay? dinlerken kapak resminin sa? k?sm?nda bulunan tekrar butona bas?p tekrar etmeye ba?layacaklar? yeri i?aretleyip daha sonra alt k?s?mda ç?kacak 2. buton ile tekrar etmeyi bitirecekleri yeri i?aretlediklerinde player sürekli o aral??? tekrarlayarak ezber yapan karde?lerimize kolayl?k sa?layacakt?r.

DETAYLI AYET ARAMA :
Bir di?er özellik ise Ayet arama; ayet ararken isterseniz klavye kullanmak yerine sesli komutta verebilirsiniz.

Örnek arama metni :
"cennet cehennem"
Bu iki kelimeyi yan yana yaz?p ara butonunu kulland???n?zda içinde cennet ve cehennem kelimesi geçen ayetler kar??n?za ç?kacakt?r.

?sterseniz mikrofona dokunup klavyeden yazmaya u?ra?madanda kolayca cennet cehennem diyebilirsiniz. Google sizin sesinizden anlad??? kelimeleri a?a?? k?s?mda liste halinde kar??n?za ç?karacakt?r sizde sizin söyledi?iniz kelimeyi seçip ayet sonuçlar?na ula?abilirsiniz.

Örne?in tvde veya camide hoca kuran okuyor fakat nereyi okud?unu bilmiyorsunuz.

Arama sayfas?n? açt???n?zda Kar??n?za Nerede Aramak istersiniz menüsünden
"Latin Harfli Yaz?l??" seçene?ini seçtikten sonra

Hocan?n okudu?u ayetin anla??l?r yaz?m? kolay sade olan bir iki kelimesini arama kutusuna yaz?n?z. Mesela hoca okurken kula??n?za kolay gelen "vallahu yukaddirul" duydunuz.

Örnek Arama:
vallahu yukaddirul

Bu sorguyu yapt???n?zda kar??n?za tek ayet ç?kacakt?r.
Müzemmil suresi 20. ayet

Hemen ba?l??a t?klayarak o ayetin bulundu?u sayfaya eri?ip ayn? anda okumaya ba?layabilirsiniz.

Uygulaman?n Di?er özellikleri :
– Turkçe Latin harfli yaz?l??
– Elmal?l? Hamdi Yaz?r, Hayrat Vakf? Türkçe Yaz?l? Meali, Diyanet, Ali Bulaç, ?aban Piri?, Ömer Nasuhi Bilmen mealleri
– Y.Ziya Özkan Türkçe Sesli Meal
– Kuran Player ile Kuran dinlemenin tad?na var?n.
– Ayet arama ile istedi?iniz ayeti an?nda bulun. Hemde sesli arama imkan?yla yazmaya u?ra?madan.
– Otomatik Sayfa kayd?rma
– Sayfa Payla?ma ile arapça hat, seslendirme ve türkçe meali ister e-mail ile ister bluetooth ile çevrenizdekiler ile payla??n.
– Online olarak hatimlere kat?lma
– Kabe imamlar? ve Abdussamed dahil 9 farkl? k?raatta seslendirme
– Widget : Uygulamay? Açmadan widget ile kuran dinleyebilirsiniz.
– Cüz olarak toplu ses ve sayfa indirme
– Ayraç (Bookmark) sistemi ile bir çok hatimi takip ediyorsan?z hepsini ayr? ayr? i?aretleyebilirsiniz. Kuran? hem meal hem arapça olarak hatmediyorsan?z ayr? ayr? sayfa numaralar?n? tutabilirsiniz.
– Son Kald???m Sayfa butonu ile son okudun?unuz sayfaya ula?ma.
– Telefon ana ev ekran?na "Sure K?sayollar?" ekleme ile sürekli okudu?unuz surelere direk eri?im. (7.resim)
– Ev ekran?na Kuran Player K?sayolu ile an?nda Kuran Dinleme ( Playerde iken menu tu?undan ula?abilirsiniz )
– Sure Seçme
– Cüz Seçme
– Sayfa seçme

Tam ekran yatay okuma özelli?i ile gerçek bir Kuran? Kerim den farks?z halde her yerde kuran? kerim okuman?n manevi rahatl???n? ya?ay?n.

Dipnot : Ses dosyalar?n? indirirken wi-fi ba?lant?n?z?n aç?k oldu?undan emin olunuz aksi taktirde 3g ile indirirseniz yüksek faturalar ile kar??la?abilirsiniz.

English :
————–
– Automatic Page Scrolling
– Page Share
– Online Khatm
– 9 Qur’an Recitation
– Widget : Qur’an sound player
– Juz Download
– Bookmark
– Home Sura Shortcuts
– Direct Sura, Juz, Page selection
– The taste of reading real quran with Full screen landscape page view

Note : Downloading audio files to use the wifi. Otherwise you may be billed more than.

keywords: colored quran, color quran, english quran, turkiye, türkiye, turkey, turkish, türkçe, muslim, kuran, kuran? kerim, kuran-? kerim, kuran?kerim, quran, islam, islamic, hayrat, hayrat ne?riyat, hayrat kuran,online hatim, hatim, hatim indir, hafiz programi,hafiz ezber, ezber

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search