Unblock Facebook logo

Unblock Facebook

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategorySocial
Version0.4
Developerredphx
Added
App Views72 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings380

* Note: Vietnamese only!!! Yêu cầu máy đã được rootApp hỗ trợ thay đổi hosts + DNS để có thể vào được facebook bằng 3G/Wifi.Có chức năng tự động đổi DNS mỗi khi kết nối internetCó thể bạn chỉ cần dùng Google DNS là vào được fb, không cần phải thay đổi hosts làm gì.Đã test thành công trên i9000 2.2.1 + 3G MobifoneLưu ý:* Phiên bản thử nghiệm nên có thể sẽ có lỗi phát sinh. Tác giả không chịu trách nhiệm về bất cứ sự hư hỏng nào :D* Bạn cần phải kết nối mạng trước khi đổi DNS* Sau khi disconnect, DNS sẽ trở về lại mặc định* Nếu thay đổi hosts mà vẫn chưa vào được thì bạn thử reset máy lại nhé

App Screenshots

Other Social Apps

카카오플레이스-맛집,카페,여행지추천-KakaoPlace logo

카카오플레이스...

(573)
してるん logo

してるん

(22)
Εορτολόγιο Γιορτές /Eortologio logo

Εορτολόγιο ...

(57)
RX8Club.com Forum *BETA* logo

RX8Club.com Forum *BE...

(11)
Say it with Ruzzle logo

Say it with Ruzzle

(20)
Facebook Timely Status Updater logo

Facebook Timely Statu...

(7)

Comments

Start typing and press Enter to search