กไก่ พาเพลิน logo

กไก่ พาเพลิน

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
Version3.2
DeveloperSAKORN SAENMUENG
Added
App Views1,303 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings12

โปรแกรมฝึกท่อง ก-ฮ. เช่นคำอ่าน ก ไก่, ข ไข่ , ค ควาย เป็นต้น เหมาะสำหรับเด็กเล็ก หรือระดับอนุบาล ครับ IMSK Team พัฒนาให้สามารถใช้งานได้สะดวกเหมาะสำหรับมือถือ พกพาสะดวก อีกทั้งพ่อแม่ยังสามารถดาวน์โหลดไว้ใช้สอนลูกหลานของท่านเพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านภาษาได้เร็วยิ่งขึ้นครับ***** คุณสมบัติเด่น ********- ฝีกท่อง ก – ฮ- มีแบบทดสอบ หลังการฝึกท่อง ก – ฮ (version free) ** ปล. ตัวแบบทดสอบ สำหรับ version จะทำเพิ่มให้เรื่อยๆ นะครับ **Surfing the program – such as helicopters read chicken, the egg, the buffalo, and so is suitable for children. Or kindergarten on IMSK Team to develop applications for mobile easily portable and can be downloaded to the parents to teach your children to develop language skills faster here.Features ******** *****.- ฝik Surfing A – Z.- There is a test after practicing surfing – Hot (version free).I **. A test version for you to add to it here. **

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

(0)
Biosphere logo

Biosphere

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search