BeerShaker logo

BeerShaker

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategorySocial
Version1.0.6
DeveloperBeerShaker
Added
App Views203 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings11

Wygrywaj darmowe piwa w najlepszych krakowskich klubach!W Beer Shaker zobaczysz, co dzieje się w najbliższym czasie w krakowskich klubach, oraz jakie promocje i oferty na Ciebie czekają,A CO NAJWAŻNIEJSZE – rejestracja w aplikacji umożliwia Ci wzięcie udziału w konkursie, w którym nagrodami są całkowicie darmowe piwa. Codziennie aplikacja informuje Cię o rozpoczęciu konkursu, jeśli będziesz jedną z pierwszych osób, która potwierdzi odbiór piwa – wygrałeś! Na podwójne piwo możesz przyjść z kimś z Twoich znajomych. Jeżeli masz ochotę na zawarcie nowych znajomości to umożliwiliśmy Ci zapraszanie losowych użytkowników aplikacji. Jak na razie działamy tylko w Krakowie, ale to czy aplikacja będzie się rozwijać zależy tylko i wyłącznie od Ciebie! Opis działania aplikacji:- Aktualna lista nagród dostępna jest po kliknięciu ikony kufla w głównym oknie aplikacji lub ikony na widgecie.- Po kliknięciu "Potwierdź " nagroda jest do odebrania w klubie tego samego dnia- W ciągu dnia nagrody są uzupełniane co pewien czas, co sygnalizowane jest zmianą ikony kufla, tak więc polecamy jak najczęściej obserwować ikonę na widgecie lub w aplikacji :)- Jeśli wygrałeś/aś podwójne piwo zaproś znajomych lub wylosuj osobę spośród wszystkich naszych użytkowników- Aby odebrać nagrodę przyjdź do klubu w ten sam dzień, kliknij przycisk "Realizuj ", podaj barmanowi hasło i zeskanuj kod QR- Ciesz się darmową nagrodą 🙂 Obecnie aplikacja znajduje się w fazie testów – przesyłaj swoje sugestie, aby ulepszać aplikację.Win free beer in Kraków’s best clubs!The Beer Shaker’ll see what happens in the near future in the city’s clubs, and the promotions and offers are waiting for you,And most importantly – registration application allows you to take part in the contest, in which prizes are completely free beer.Daily applications indicate to you about the start of the competition, if you are one of the very first to acknowledge receipt of beer – you win! A double beer can come from someone of your friends. If you would like to conclude new acquaintances that have enabled you to invite random users of the application. So far works only in Krakow, but whether the application will be developed depends only on you!Description of the application:- The current list of prizes is available by clicking on the icon pint in the main window or an icon on the widget.- After you click "Confirm" award is to be picked up at the club on the same day- During the day, the rewards are supplemented from time to time, which is indicated by a change icons pint, so we watch as often as an icon on the widget or app :)- If you win / double round beer invite your friends or get a person out of all of our members- To receive the award come to the club on the same day, click on the "out", enter the password bartender and scan the QR code- Enjoy free nagrodą :)Currently the application is in the testing phase – upload your suggestions to improve the application.

App Screenshots

Other Social Apps

카카오플레이스-맛집,카페,여행지추천-KakaoPlace logo

카카오플레이스...

(573)
してるん logo

してるん

(22)
Εορτολόγιο Γιορτές /Eortologio logo

Εορτολόγιο ...

(57)
RX8Club.com Forum *BETA* logo

RX8Club.com Forum *BE...

(11)
Say it with Ruzzle logo

Say it with Ruzzle

(20)
Facebook Timely Status Updater logo

Facebook Timely Statu...

(7)

Comments

Start typing and press Enter to search