Calendar Ortodox cu Widget logo

Calendar Ortodox cu Widget

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
Price
Category
Version
DeveloperGavril Dan-Claudiu
Added
App Views87 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings

*Versiunea 2.5:- Update critic pentru widget-uri – rectificat o eroare a widget-ului 4×2 datorat textului din baza de date*Versiunea 2.4:- Rectificat erorile widget-ului (inclusiv pentru Samsung Note 2)- Adaugat inca un widget 4×1 (configurabil)*Versiunea 2.3:- Am rectificat eroarea de afisare de pe Android 2.1-2.3 (caracterul care afisa crucea in dreptul sarbatorii nu exista pe unele versiuni de Android 2.1-2.3)- In cazul in care apare eroare la restartarea telefonului sau tabletei, sau widget-ul nu se actualizeaza, porniti o singura data aplicatia si widgetul se va actualiza(lucrez la o versiune care sa nu necesite permisiuni speciale)*Versiunea 2.2:- Aplicatia este acum compatibila cu Android 2.1+- Am mai rezolvat unele situatii in care apareau erori sau widget-ul nu se updata- Pentru cei cu Android 2.1-2.3, meniul este accesibil doar prin apasarea butonul fizic de meniu- Imbunatatiri ale widget-ului pe tablete in modul landscape(in functie de modelul de tableta, ultimul rand uneori era taiat)*Versiunea 2.1:- A fost reparat un bug al widget-ului- Am adaugat zilele de post in calendar- Widget-ul poate sa ocupe doar o "linie"(4×1) – tinand apasat cateva secunde pe widget, dupa ce a fost adaugat pe ecran- Pe Android 4.1+ widget-ul isi va modifica aspectul dupa redimensionare(4×1) – pt meniul de configurare apasati pe marginea dreapta a widget-ului. – Deschideti aplicatia dupa update pentru ca widget-ul sa poata accesa datele- Mai multe detalii in sectiunea Despre a aplicatiei*Versiunea 2.0: – Aplicatia a fost complet refacuta – Aspect diferit pentru telefoane si tablete – Contine detalii despre sarbatorile din anii 2013 si 2014. – S-a adaugat posibilitatea de a cauta o sarbatoare dupa text – In meniul preferinte puteti regasi: – Se poate seta modul de noapte – tema de culoare inchisa – Posiblitatea de a modifica dimensiunea caracterelor – Widget-urile au fost inlocuite cu unul singur, dar cu posibilitatea de a seta culoarea si numarul de zile afisate – la activare dar si dupa apasand pe coltul din dreapta sus al widget-ului***Apasand pe suprafata widget-ului,se va deschide automat aplicatia, doar in partea din dreapta sus va deschide re-configurarea widget-ului***Aplicatia "Calendar Ortodox" pentru Android este gratuita si contine date despre sarbatorile crestin-ortodoxe din cursul anului. Aplicatia este doar in limba Romana.Aplicatia contine un widget care prezinta detalii despre sarbatoarea zilei curente, cat si pentru urmatoarea saptamana.Continutul aplicatiei este complet offline(nu necesita conexiune la internet pentru utilizare).Textele sunt preluate din Calendarul Crestin Ortodox al Mitropolei Romane. Instructiunile de utilizare ale aplicatiei, le puteti gasi pe pagina http://calendarortodox.dcgavril.ro.Pagina "Aplicatie" contine ghidul de utilizare al aplicatiei, iar pagina "Widget" pentru ghidul de utilizare al Widget-ului.Pentru sesizari si sugestii va rog sa lasati un comentariu pe pagina de mai sus la capitolul "Despre" si voi incerca sa raspund cat mai repede posibil.Va multumesc pentru rabdare si intelegere. In viitoarele actualizari voi incerca sa adaug posibilitatea de a vizualiza calendarul in functie de Mitropolie. Textele si detaliile despre sarbatori au fost preluate de pe urmatoarele site-urile prezentate in rubrica Despre din cadrul aplicatiei.EN: Orthodox calendar and widget with content in Romanian language.* Version 2.5:- Critical Update widget – Corrected an error due 4×2 widget text Database* Version 2.4:- Corrected errors widget (including Samsung Note 2)- Add new widget 4×1 (configurable)* Version 2.3:- I corrected the error display on Android 2.1-2.3 (the character display cross in celebration right there on some versions of Android 2.1-2.3)- If the error occurs restart the phone or tablet, or the widget does not update, start once the application and widget will update (working on a version that does not require special permissions)* Version 2.2:- The app is now compatible with Android 2.1 +- I’ve done some situations for errors or widget does not update- For those with Android 2.1-2.3, the menu is accessible only by physically pressing the menu button- Improvements widget on tablets in landscape mode (depending on the model of tablet was cut least sometimes)* Version 2.1:- A bug was fixed a widget- I added fasting days in calendar- The widget can handle only a "line" (4×1) – widget holding down a few seconds after the screen has been added- On Android 4.1 + widget will change the layout by resizing (4×1) – for setup menu press the right edge of the widget.- Open the application after update for widget can access data- More details in the section on the application* Version 2.0: – The application has been completely rebuilt – Different look for phones and tablets – Contains details about holidays of the years 2013 and 2014. – Added ability to search a celebration by text – In the Preferences menu you can find:     – You can set the night mode – dark theme     – The possibility to change font size – Widgets have been replaced with one, but with the ability to set the color and number of days displayed – but the activation by clicking on the top right corner of the widget*** Tapping on the widget, it automatically opens the app, only the top right opens re-configuring the widget ***Application "Orthodox Calendar" for Android is free and contains data on Orthodox Christian holidays during the year.The application is only in Romanian.The application contains a widget that shows the details of the current day celebration and for the next week.Content application is completely offline (no Internet connection required for use).The texts are taken from the Metropolitan Romanian Orthodox Christian calendar.Instructions for the application, can be found on page http://calendarortodox.dcgavril.ro.Page "Application" includes the application guide and "Widget" page to the user guide of the widget.For complaints and suggestions please leave a comment on the page above under "About" and I will try to respond as quickly as possible.Thank you for your patience and understanding. In future updates I will try to add the ability to view calendars by Metropolitan. Texts and details about holidays were taken from the following websites presented in the section about the application.EN:Orthodox calendar and widget with content in Romanian language.

App Screenshots

Other Apps

Comments

Start typing and press Enter to search