Dam Vinh Hung Songs Live Show* logo

Dam Vinh Hung Songs Live Show*

  • 0 votes
PriceFree
CategoryMusic & Audio
Version1.0
DeveloperApppreneurTeam
AddedApr 24th, 2013
App Views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings8

?àm V?nh H?ng, tên th?t Hu?nh Minh H?ng (sinh 2 tháng 10 n?m 1971), quê g?c ? ?i?n Bàn, Qu?ng Nam; là m?t ca s? Vi?t Nam. Bên c?nh th? lo?i pop, anh còn hát r?t nhi?u các ca khúc nh?c ti?n chi?n mang tính ch?t tr? tình c?ng nh? nh?c Tr?nh Công S?n. Ti?u s? Th?i còn là h?c trò, ?àm V?nh H?ng t?ng theo h?c t?i tr??ng trung h?c c? s? Ngô Quy?n và tr??ng trung h?c ph? thông Nguy?n Th??ng Hi?n t?i qu?n Tân Bình, Thành ph? H? Chí Minh. ?àm V?nh H?ng ?o?t gi?i nh?t trong cu?c bình ch?n nh?ng gi?ng ca xu?t s?c do Câu l?c b? b?n tr? nh?c chi?u th? 5 c?a Nhà hát B?n Thành t? ch?c t? tháng 9/2000 – 9/2001. ?ây là c?t m?c ??u tiên cho s? nghi?p c?a ?àm V?nh H?ng. ?àm V?nh H?ng tham gia sinh ho?t v?n ngh? t? CLB Ca S? Tr? t?i Trung tâm v?n hoá qu?n 10 t? n?m 1991. Sau khi ?o?t gi?i nh?t cu?c thi tuy?n ch?n gi?ng ca tr? do Công ty V?n hoá qu?n 10 t? ch?c t?i công viên H? K? Hoà n?m 1992, ?àm V?nh H?ng chính th?c ?i vào con ???ng ca hát chuyên nghi?p. Anh ?ã t? h?c ?àn, t? nghiên c?u tài li?u ?? ???c làm quen v?i ký x??ng âm và c? phong cách bi?u di?n. N?m 1999, ?àm V?nh H?ng ?ã v??t qua 300 thí sinh ?? l?t vào danh sách 10 gi?ng ca có tri?n v?ng c?a Trung tâm ca nh?c nh? Sài Gòn. Có th? xem Gi?t n??c m?t cho ??i (Vol.05) là album ??a ?àm V?nh H?ng th?t s? b?t thành sao trong làng nh?c Vi?t. [c?n d?n ngu?n] Live Show 1. Trái tim hát 20032. Gi? H (17,18,19/12/2004)3. Th??ng hoài ngàn n?m (2007)4. D? ti?c tr?ng(2008)5. Ng??i tình (2009)6. V? khúc mùa ?ông (2010)7. Mr.?àm by night (2011)8. S? ph?n (2012) Thành tích 2002: Gi?i th??ng Làn Sóng Xanh c?a ?ài ti?ng nói Thành ph? H? Chí Minh.2003: Gi?i nh?t Ngôi sao b?ch kim – "Gi?ng ca nam xu?t s?c nh?t". 2004: Gi?i th??ng Làn Sóng Xanh: "Ca s? ???c yêu thích nh?t" trong n?m 2004.2005: Gi?i th??ng Lá Phong c?a T?ng lãnh s? Canada. 2005: Hai gi?i th??ng Làn Sóng Xanh: "Ca s? ???c yêu thích nh?t" và Ca s? c?a n?m 2005.2006: Gi?i th??ng Ngôi sao b?ch kim – Ca s? có phong cách ?n t??ng nh?t.2007: Gi?i c?ng hi?n 2007 – Ca s? xu?t s?c nh?t 2007.2008: Hai gi?i th??ng Làn Sóng Xanh: "10 ca s? ???c yêu thích nh?t" và "Ca s? c?a n?m". Huy ch??ng b?c th? lo?i nh?c nh? và nh?c dân gian trong cu?c thi Liên hoan gi?ng hát vàng Asean 2008.2010: 5 gi?i th??ng Zing Music Awards 2010 và Ca s? ???c yêu thích nh?t gi?i th??ng HTV Awards2011: Gi?i th??ng HTV Awards : Ca s? ???c yêu thích nh?t l?n th? hai.N?u là fan hâm m? c?a ti?ng hát ?àm V?nh H?ng thì ch?c ch?n b?n hông th? b? qua ph?n m?m ?ng d?ng này.

App Screenshots

Other Music & Audio Apps

Stereophonics logo

Stereophonics

(22)
MÚSICA PARA BODAS y FIESTAS logo

MÚSICA PARA BODAS y ...

(4)
Traxsource logo

Traxsource

(16)
Dinlendirici Fon Müzikleri logo

Dinlendirici Fon M&uu...

(1527)
Deep Sleep Ringtone logo

Deep Sleep Ringtone

(4)
Saxophone Ringtones logo

Saxophone Ringtones

(13)

Comments

Start typing and press Enter to search