Gazeta Giełdy Parkiet logo

Gazeta Giełdy Parkiet

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.0.5
DeveloperGremi Media
Added
App Views148 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings11

Elektroniczna wersja dziennika „Parkiet” dostępna dla wszystkich użytkowników tabletów! Aplikacja działa najlepiej na urządzeniach typu tablet z systemami w wersji 3.x lub wyższej.„Gazeta Giełdy PARKIET" jest jedynym dziennikiem ogólnopolskim specjalizującym się tak szeroko w tematyce rynku kapitałowego i zagadnieniach gospodarczo-finansowych. Codziennie dostarczamy najważniejsze informacje dotyczące gospodarki, finansów i rynku kapitałowego, niezbędne dla przedsiębiorców, menedżerów i inwestorów w prowadzeniu interesów i podejmowaniu decyzji finansowych i inwestycyjnych. Aplikacja pozwala na wgrywanie i czytanie gazety na Twoim tablecie. Użytkownikom udostępnione są pełne strony gazetowe. Wybrane artykuły czytać można również w trybie tekstowym, wraz z możliwością wygodnego powiększania i pomniejszania czcionki. Całkowicie załadowane wydania zapisywane są w pamięci tabletu i dostępne również bez połączenia internetowego. Funkcje programu: – dostęp do pełnych wydań „Parkietu” wprost z Twojego tabletu w postaci pełnych gazetowych stron, idealnie pasujących do ekranu, – wyświetlanie dwóch stron w trybie poziomym, – skala – strony gazetowe można skalować, – funkcja wyszukiwania na stronach gazety, – bogaty typograficznie, wielokolumnowy i funkcjonalny widok artykułów wraz ze spisem rzeczy, – wydania zachowane w pamięci tabletu, wraz z możliwością archiwizacji. – zakładki ulubionych stron,- do korzystania z wersji konieczne jest posiadanie darmowego konta na rp.pl Liczymy na wasze opinie, propozycje i krytykę. Prosimy o korzystanie z wbudowanego mechanizmu kontaktu z działem technicznym, dostępnym bezpośrednio z programu (w ustawieniach, ikonka "zębatki").An electronic version of the newspaper "Parkiet" available to all users of tablets!The application works best on a tablet device running version 3.x or higher."Parkiet" is the only national daily newspaper specializing in topics as wide capital market and economic and financial issues.Every day we deliver the most important information on the economy, finance and capital markets, necessary for entrepreneurs, managers and investors in doing business and making financial and investment decisions.This application allows you to upload and reading the newspaper on your tablet. The users are provided a full page newspaper.Selected articles can also be read in text mode, with the possibility of zooming in and out comfortably font.Fully loaded release are stored in the tablet and are also available without an Internet connection.Features:- Access to the full editions of "Flooring" straight from your tablet as full newspaper pages, perfectly match the screen- Displaying two pages in landscape mode,- The scale – the newspaper can be scaled,- The search function on the side of the newspaper,- Typographically rich, multi-column and feature articles and view a list of things- Release tablet stored in memory, along with the possibility of archiving.- Bookmark your favorite pages,- To use the version you must have a free account on rp.plWe look forward to your opinions, suggestions and criticism. Please use the built-in contact with the technical department, which is available directly from the program (in the settings, the icon "gears").

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

(2)
Techtree logo

Techtree

(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

(0)
Delhi News logo

Delhi News

(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

(11)

Comments

Start typing and press Enter to search