gs24.pl logo

gs24.pl

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.3
DeveloperMedia Regionalne Sp. z o.o.
Added
App Views133 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings18

Aplikacja gs24.pl to najszybszy dost?p do informacji o regionie szczeci?skim. To naj?wie?sze i najciekawsze wiadomo?ci z Twojego portalu (Szczecin, Zachodniopomorskie)! Dzi?ki aplikacji gs24.pl dowiesz si?, co wydarzy?o si? w Twoim mie?cie. Zobaczysz równie? galerie zdj?? z najwa?niejszych wydarze? ostatnich dni w Twoim regionie. Mo?esz pokusi? si? tak?e o wykorzystanie aplikacji MoDO i powiadomi? nas o wa?nych wydarzeniach, których jeste? ?wiadkiem – to dla Ciebie mo?liwo?? poczucia si? jak zawodowy reporter. Mo?esz przenosi? artyku?y do "Ulubionych" – dzi?ki temu przeczytasz je nawet, gdy nie b?dziesz w zasi?gu internetu. Ch?tnie wys?uchamy równie? Twoich opinii. Pisz do nas: alarm@gs24.pl?yczymy samych przyjemnych wra?e?!Zespó? gs24.plWszelkie prawa zastrze?one. Media Regionalne sp. z. o.o.Application gs24.pl the fastest access to information about the region of Szczecin. This is the latest and most interesting news of your site (San Jose, CA)! With this application gs24.pl know what’s happening in your town. You’ll see the photo galleries of the most important events of the past days in your area. You can also attempt to use modo application and notify us of important events that you witness – it’s for you the opportunity to feel like a professional reporter. You can move items to "Favorites" – so read them even when you are not within the internet. We are happy to also hear your opinion. Write to us: alarm@gs24.plWe wish you a pleasant experience!The team gs24.plAll rights reserved. Regional Media Sp z o.o.

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

(2)
Techtree logo

Techtree

(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

(0)
Delhi News logo

Delhi News

(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

(11)

Comments

Start typing and press Enter to search