Haltdalen logo

Haltdalen

  • 0 votes
PriceFree
CategoryFinance
Version2.1.4
DeveloperEika Alliansen
AddedMay 15th, 2011
App Views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings10

Lokalbanken i lommaHaltdalen Sparebank for Android gir deg banken i lomma når du er på farten. Appen gir deg saldo, siste transaksjoner og overføring mellom egne konti. Du kan også se saldo og siste transaksjoner for dine kredittkort. Er du registrert i fordelsprogrammet får du oversikt over opptjent bonus på dine kredittkort, samt mulighet for å endre bonuskategori. Som forsikringskunde kan du lagre forsikringskort for reiseforsikring og veihjelp i appen.LesebrettAppen kan også brukes med lesebrett. Du må da ha mobiltelefonen du har registrert i nettbanken tilgjengelig ved aktivering av appen.Betale regninger, eFaktura og forfallsoversiktVelg Mobilbank i verktøylinjen. Da kommer du til en mobiltilpasset versjon av nettbanken.SikkerhetNår du aktiverer appen sikrer du at det er kun din mobiltelefon som kan se din informasjon. Appen lagrer ikke sensitiv informasjon som kontonr, kortnr eller personnr. Du kan passordbeskytte appen under Innstillinger. Vi anbefaler at du gjør dette for lesebrett som brukes av flere enn deg.Merk at bare de som er fylt 18 år har tilgang til å bruke denne appen for nå.Tallene i skjermbildene er kun ment som eksempler. Tilbud og prosentsatser vil kunne variere. Søkeord: lokalbank, sparebank, mobilbank, bank, Haltdalen sparebank local bank in your pocket Haltdalen Sparebank for Android provides the bank in your pocket when you’re on the go. The app provides balance, recent transactions and transfers between accounts. You can also view account balance and recent transactions on your credit card. Are you enrolled in the loyalty program get an overview of the bonus earned on your credit card, and the ability to change the bonus category. As insurance customer can save insurance cards for insurance and roadside assistance in the app. eReader The app can also be used with the tablet. You must have a mobile phone you have registered for Internet banking available when activating the app. Paying bills, invoicing and maturity overview Select Mobile banking in the toolbar. This takes you to a mobile customized version of online banking. Security When you enable the app ensures that only your phone can see your information. The app does not store sensitive information such as account number, license number or personal ID. You can password protect the app under Settings. We recommend that you do this for readers used by more than you.Note that only those who are 18 years of age have access to use this app for now.The numbers in the panels are intended only as examples. Offers and percentages may vary.Keywords: local bank, savings bank, mobile banking, bank, savings bank Haltdalen

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

(149)
Open The Books logo

Open The Books

(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

(30)
乐投资 logo

乐投资

(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

(23)

Comments

Start typing and press Enter to search