KystVær – Kystverket logo

KystVær – Kystverket

  • 0 votes
PriceFree
CategoryWeather
VersionKystVær
DeveloperScanmatic AS
AddedApr 24th, 2013
App Views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings11

Kystverkets nye app ”Kystvær”Denne applikasjonen viser informasjon fra sikt- og vindmålere på spesielt værutsatte steder langs kysten av Norge. Applikasjonen brukes som beslutningsverktøy for Kystverkets operative enheter (sjøtrafikksentraler og lostjenesten), men er også gratis og åpen for publikum. Informasjonen kan være til god nytte for å sikre trygg ferdsel i kystnære strøk. Flere stasjoner vil bli satt opp.Vi gjør oppmerksom på at det ved denne tjenesten kan oppstå feil og ufullstendigheter, teknisk eller på annen måte. Kystverket påtar seg intet ansvar for feil eller ufullstendigheter i forbindelse med andres tilgang til, og bruk av disse opplysningene.Applikasjonen er utviklet av Scanmatic AS på oppdrag for Kystverket. Les mer om lostjenesten her:http://www.kystverket.no/Maritime-tjenester/Lostjenester/NCA’s new app "Kystvær"This application displays information from the visibility and wind gauges on especially exposed locations along the coast of Norway. The application used as a decision tool for NCA’s operational units (sjøtrafikksentraler and pilot), but is also free and open to the public. Information can be of good use to ensure safe travel in coastal areas.More stations will be set up.Please note that at this service may cause errors and incompleteness, technical or otherwise. NCA accepts no responsibility for errors or incompleteness in relation to others’ access to and use of this information.The application is developed by Scanmatic AS on behalf of the NCA. Read more about the pilot here:http://www.kystverket.no/Maritime-tjenester/Lostjenester/

App Screenshots

Other Weather Apps

Air Quality China | Simple logo

Air Quality China | S...

(3)
My Meteo Italia logo

My Meteo Italia

(8)
مدونة شتاء ماطر logo

مدونة شتاء ...

(10)
KystVær – Kystverket logo

KystVær – Kyst...

(11)
Du Bao Thoi Tiet Weather News! logo

Du Bao Thoi Tiet Weat...

(63)
Hi Weather – iPhone 5 Style logo

Hi Weather – iP...

(17)

Comments

Start typing and press Enter to search