mobile BANK logo

mobile BANK

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryFinance
Version1.0.2718
DeveloperBS Wschowa
Added
App Views312 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings11

MASZ BANK POD RĘKĄAplikacja Mobile Bank umożliwia prosty i bezpieczny dostęp do kont, kart, kredytów i lokat dla Klientów Banku Spółdzielczego we Wschowie. Z każdego miejsca i o dowolnej porze po zalogowaniu się możesz korzystać z funkcjonalności tradycyjnego internetowego serwisu transakcyjnego Net-Bank. Sprawdzisz saldo swojego rachunku, szczegółowy wykaz transakcji, zrobisz przelew, zapłacisz rachunki, spłacisz kartę kredytową, założysz i zerwiesz lokatę, a także doładujesz komórkę na kartę, wykonasz szybki przelew w przeciągu kilku minut, wykonasz przelewy do ZUS i US. Funkcjonalności aplikacji:RACHUNKI OSOBISTE- informacje o saldach na rachunkach- historia operacji – przelewy – zlecenia stałe- szablony przelewów- szybkie przelewy za pośrednictwem BLUEMEDIA- doładowania telefonów na kartęKARTY- Przegląd transakcji- Limity – Spłata zadłużenia – Przegląd operacji bieżących i blokad- Historia operacji LOKATY- Zestawienie lokat- Otwieranie nowych lokat- Likwidacja lokatKREDYTY- szczegółowy harmonogram – historia spłaty – aktualne saldoINFORMACJE- Awizowania- Kalkulator kursów walut- Komunikaty – Historia logowańMOBILE BANK – BEZPIECZEŃSTWO- dostęp chroniony hasłem- szyfrowana transmisja danych- brak zapisu poufnych danych w pamięci telefonu- konieczność potwierdzania transakcji hasłem jednorazowymYOU HAVE A BANK IN HANDThe Mobile Bank allows easy and safe access to the accounts, cards, loans and deposits for customers of Bank Wschowa. From anywhere and at any time after logging in you can use the functionality of the traditional Internet service Net-bank transaction. Check your account balance, a detailed list of transactions you do transfer, pay bills, pay off your credit card, wear and break up place, as well as top up mobile card, do a quick transfer within a few minutes, you will perform transfers to Social Security and the U.S..Functionality of the application:PERSONAL ACCOUNTS- Information about balances on accounts- History of operations- Transfers- Standing orders- Transfer templates- Fast transfers via bluemedia- Top-up cardCARD- Overview of the transaction- Limits- Repayment of debt- A review of current operations and locks- History of operationsDEPOSITS- Statement of Investment- Opening of new deposits- Disposal of investmentsCREDITS- A detailed schedule- History of repayment- Current balanceINFORMATION- Advising- Exchange rate calculator- Press- History of loginsMOBILE BANK – SAFETY- Access password protected- Encrypted data transmission- No record sensitive data in the phone memory- The need for one-time password to confirm transactions

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

(149)
Open The Books logo

Open The Books

(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

(30)
乐投资 logo

乐投资

(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

(23)

Comments

Start typing and press Enter to search