Nokaut Skaner logo

Nokaut Skaner

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryShopping
Version1.6.3
DeveloperGrupa Nokaut S.A.
Added
App Views2,256 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings467

Poszukiwanie najlepszej okazji jeszcze nigdy nie by?o tak proste! Skanuj?c kody kreskowe w kilka sekund znajdziesz produkt, porównasz ceny i odnajdziesz najlepsz? ofert? w Internecie lub w swojej okolicy.W czym jeszcze pomo?e Tobie Nokaut Skaner?- Sprawdzisz autentyczne opinie na temat tysi?cy sklepów- Poznasz koszty przesy?ki i tras? dojazdu do najbli?szego punktu sprzeda?y- Znalezione produkty u?o?ysz wed?ug ceny lub odleg?o?ci od sklepu- ?atwo dotrzesz do historii przegl?danych produktów- Wygodnie stworzysz listy interesuj?cych Ciebie produktów- Dzi?ki du?ym zdj?ciom szybciej znajdziesz produkty i lepiej je poznasz- Szybko poinformujesz przyjació? o interesuj?cej ofercie na Facebooku lub przez emailFinding the best way has never been so easy!By scanning barcodes in a few seconds znajdziesz product, compare prices and find the best deals on the internet or in your area.What else will help you Knockout scanner?- You will check authentic opinions on thousands of stores- You will know the cost of shipment and the route to the nearest point of sale- Let’s lay out by price or distance from the store- It is easy to get to the history of viewed products- Convenient interesting you create a list of products- Thanks to the large photographs you will find products faster and better to know them- Quickly tell your friends an interesting offer on Facebook or via email

App Screenshots

Other Shopping Apps

Aerografo Shop logo

Aerografo Shop

(1)
Amazon Shopping Lockscreen logo

Amazon Shopping Locks...

(4)
Kahan Kharidu logo

Kahan Kharidu

(6)
Love On a Hanger Boutique logo

Love On a Hanger Bout...

(1)
Grenada Yellow Pages logo

Grenada Yellow Pages

(1)

Comments

Start typing and press Enter to search