Phom Online – Danh bai Ta La logo

Phom Online – Danh bai Ta La

  • 0 votes
PriceFree
CategoryCards & Casino
Version3.2.1
DeveloperTIEN LEN MIEN NAM, PHOM, LIENG, XI TO
AddedJul 21st, 2013
App Views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings261

Ph?m Online là Game ?ánh bài tá l? ph? bi?n nh?t mi?n b?c Vi?t Nam.Ph?m hay còn g?i là tá l? là m?t trò ch?i gi?i trí m?i th?nh hành mang ??y tính trí tu?. Ng??i ch?i s? ph?i tính toán k? l??ng nh?ng quân bài có trên tay và nh?ng quân bài s? b? ?i. Trò ch?i ?òi h?i ng??i ch?i có nh?ng tính toán sao cho qua 4 vòng ?ánh quân bài, s? ?i?m còn l?i trên tay là ít nh?t. Chi?n th?ng trong m?i ván bài th? hi?n s? thông minh và m?t ph?n may m?n c?a ng??i ch?i.??n v?i Ph?m Online ng??i ch?i s? ???c hòa mình vào m?t không gian gi?i trí v?i b? trí phòng ch?i ??p m?t, sang tr?ng. H? th?ng các quân bài t??ng tác c?c k? linh ho?t, d? ch?i. C?m nh?n m?t Thiên ???ng gi?i trí ?ích th?c. T?ng free chip ban ??u và m?i ngày ch?i m?i khi b?n h?t ti?n. Ph?m Online là 1 thành ph?n c?a h? th?ng game iBet trên Mobile. Cho nên các b?n có th? ch?i các game khác nh?: ti?n lên mi?n b?c, ti?n lên mi?n nam, xì t?, poker, Liêng, Ch??ng, etc …T? khoá liên quan: ta la, phom, ph?m, tulokho, xì t?, xâm, binh, x?p xám, xam, xap xam, mau binh, poker, tien len, tien len mien nam, lieng, ba cay, chuong, bai cao, ibet88, iwin, ionline, bigone, myplay

App Screenshots

Other Cards & Casino Apps

Windows Solitaire logo

Windows Solitaire

(6)
SotM Sidekick logo

SotM Sidekick

(11)
Mega Rockstar Slot Machine logo

Mega Rockstar Slot Ma...

(14)
Old Maid logo

Old Maid

(22)
Dices Ultra FREE logo

Dices Ultra FREE

(1)

Comments

Start typing and press Enter to search