Polda 2 logo

Polda 2

  • 0 votes
PriceFree
CategoryBrain & Puzzle
Version1.6
DeveloperZima software
AddedApr 19th, 2012
App Views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings1115

Jedna z nejpopulárnějších her vydaných v Čechách. S nezapomenutelným dabingem Luďka Soboty, Petra Nárožného, Jiřího Lábuse, Pavla Pípala, Valerie Zawadské, Petry Hanžlíkové, Václava Faltuse a Vlastimila Bedrny. Oproti PC verzi navíc obsahuje možnost zobrazení návodu, možnost zobrazení aktivních míst v lokaci a aktivních předmětů v inventáři, tutoriál a dva režimy ovládání – klasickým kurzorem nebo pouze dotykově.Městečko Marsyas známé po celém světě jako místo vzniku revoluční technologie umožňující klonování lidské rasy. S rozvojem této technologie a jejího širokého uplatnění dochází k rozmachu celého města. Výroba klonů ve firmě DNA revolution nabírá gigantických rozměrů a obchodníci prodávají naklonované osobnosti do celého světa. Tam působí jako dvojníci politikům či populárním umělcům, využívají se rovněž schopnosti naklonovaných vědců nebo válečníků a dalších. Městečko prosperuje, lidé tu žijí dobře a právě v tuto chvíli se chystají na vyvrcholení roku – volbu klonované Miss. Když v tom do jejich plánu vstoupí zločin. Vydejte se po jeho stopách a zažijte nespočetná dobrodružství.Úvodní část hry je zdarma, poté máte možnost dokoupit si další epizody. Budeme rádi pokud nás koupí podpoříte, abychom se mohli pustit třeba i do dalších dílů.-45 interaktivních postav-330 minut skvělého dabingu předních českých komiků-50 lokací v různých prostředích-vynikající stylová grafika-velké množství předmětů-paralaxní scroling-zajímavá detektivní zápletka-logické úkoly-kvalitní hudba a zvuky-anglické a francouzské titulky-grafika ve vyšším rozlišení-dva druhy ovládání – klasickým kurzorem a dotykově-v úvodní části hry nápověda přímo ve hřeProsíme všechny, kterým hra nějak nefuguje, nebo mají nějaký jiný problém, aby psali na [email protected] Pokud se od vás objeví špatná recenze s tím, že něco nefunguje, není možně se s vámi spojit a řešit to. Není bohužel v našich silách mít odzkoušenou hru na všech možných zařízeních.One of the most popular games released in the country. With unforgettable dubbing Luďka Saturday, Petra Nárožného, ​​Jiri Labus, Paul Pipal, Valerie Zawadska, Petry Hanzlíková, Vaclav Faltus and Vlastimil Bedrny. Compared to the PC version also includes the ability to view the instructions, the ability to view the location of active sites and active inventory items, the tutorial and two control modes – classic pointer or touch-only.Marsyas town known worldwide as the birthplace of revolutionary technology that allows cloning of the human race. With the development of the technology and its broad application leads to expansion of the city. Production of clones in the company DNA revolution is growing to gigantic proportions and merchants selling cloned individuals around the world. There they act as doubles for politicians or popular artists are also used abilities of cloned scientists, warriors and others. The town prospered, people here live well and at this very moment preparing for the culmination of year – the election of Miss clone. When it enters into their plan the crime. Walk in the footsteps of his experience and countless adventures.The introductory part of the game is free, then you have the option of purchasing additional episodes. We will be happy if we buy help them, we could get even in other parts.-45 Interactive characters-330 Minutes great dubbing leading Czech comics-50 Locations in different environments-Excellent stylish graphics-Sized amount of items-Parallax scroling-Interesting detective story-Logical tasks-Quality music and soundsEnglish-and French subtitles-Graphics at a higher resolution-Two types of control – classic cursor and touch–At the beginning of the game help in the gameWe ask all who somehow nefuguje game, or have some other problem that would on [email protected] If you experience any of the bad reviews with the fact that something is not working, it is not possible to contact you and deal with it. Unfortunately it is not in our power to be, tested the game on all sorts of devices.

App Screenshots

Other Brain & Puzzle Apps

Word Search Perfected logo

Word Search Perfected

(54)
FlipPix Jigsaw – Bridges logo

FlipPix Jigsaw –...

(0)
Linetrix logo

Linetrix

(7)
NumFun – Addition Free logo

NumFun – Additi...

(5)
NumFun – Addition logo

NumFun – Additi...

(1)
NumFun – Math Gems Free logo

NumFun – Math G...

(5)

Comments

Start typing and press Enter to search