Từ Điển Anh Việt – Vlook logo

Từ Điển Anh Việt – Vlook

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBooks & Reference
Version1.4
DeveloperVõ Duy Tuấn
Added
App Views84 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings2855

– Từ điển Anh Việt (Từ điển Offline, tra từ không cần Internet).- Có phiên âm chuẩn giọng Mỹ. (Hơn 40,000 từ có phiên âm)- Kèm theo danh sách 3000 từ thông dụng của từ điển Oxford.- Chế độ từ điển để học từ mới.- Tìm kiếm theo từ, một phần của từ, mẫu câu.- Cho phép lưu các từ của bạn.- Hỗ trợ tủ sách tiếng Anh online để học tiếng Anh Online.

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search