UR Play logo

UR Play

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryMedia & Video
Version1.0
DeveloperSveriges Utbildningsradio AB
Added
App Views309 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings14

UR Play erbjuder UR:s program där och när du vill. Appen öppnar urplay.se i telefonens eller plattans webbläsare. Där kan du bläddra och söka bland våra program. När du startar ett program kommer en dialogruta upp där du väljer att spela upp programmet med hjälp av UR Play-appen.UR (Sveriges Utbildningsradio AB) är ett fristående public service-bolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT och sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.UR Play offers UR’s programs where and when you want.The app opens urplay.se the phone or pad browser. There you can browse and search through our programs. When you start a program, a dialog box will appear where you can choose to play the program with the help of UR Play app.UR (Swedish Educational Broadcasting Company) is an independent public service company operating Kunskapskanalen with SVT and sends the SR’s and SVT’s channels. UR’s mission is to broaden, strengthen and complement other training.

App Screenshots

Other Media & Video Apps

Legend – Teresa Teng logo

Legend – Teresa...

(8)
Funny Photos logo

Funny Photos

(0)
Bollywood Talk logo

Bollywood Talk

(0)
Radio Color logo

Radio Color

(3)
150 jaar NNO logo

150 jaar NNO

(4)
Vidnal logo

Vidnal

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search