Xem ý nghĩa số điện thoại logo

Xem ý nghĩa số điện thoại

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEntertainment
Version1.7
Developersau.vn
Added
App Views119 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings96

Vạn vật sinh ra đều gắn liền với các con số. Mỗi chúng ta sống trong vạn vật cũng đều có các con số gắn với mình. Tỉ như, khi chưa sinh ra bào thai cũng được tính tới 9 tháng 10 ngày; năm nay anh bao nhiêu tuổi, năm tới chị bao nhiêu xuân; theo các nhà tướng số thì thường có câu: chị này có số may, sống chết đều có số cả; hay nói tới các vật gắn liền với cuộc sống hàng ngày là tôi mặc áo 40 đi giày 42,… Chính vì vậy, qua thời gian nhân loại đã tổng hợp, đúc kết thành những quan niệm thể hiện qua các văn hóa vật thể và phi vật thể những công trình, kiệt tác ít nhiều có các con số gắn liền. Liệu số điện thoại và thời vận của bạn có liên hệ gì với nhau không? hãy xem để hiểu rõ mình hơn.———————————————————————–*Tính năng:1. phát hiện mạng điện thoại đang sử dụng2. tìm ý nghĩa theo kinh dịch3. tìm ý nghĩa theo phong thủy các con số4. tìm ý nghĩa theo quan niệm chơi simtag: ý nghĩa số điện thoại, số điện thoại theo phong thủy, số điện thoại theo kinh dịch, số điện thoại theo quan niệm chơi sim, sim số đẹp, tìm số đẹp, check số đẹp, kiểm tra số đẹp, số điện thoại của bạn, số điện thoại có nghĩa gì, ý nghĩa số điện thoại, ý nghĩa các con số, ý nghĩaAll things are born attached to the figure. Each universe we live in are also tied to their numbers. For instance, when the unborn fetus is also included to 9 months and 10 days; him how old this year, next year you how much spring, according to the minister, the question often: you have some sewing, life and death Some even have, or talk about the things attached to my everyday life is wearing shoes 40 42, …     Therefore, over time humanity has compiled, summarized the ideas expressed in material culture and intangible works, masterpieces of the numbers are more or less tied.    Is the phone number and the carrier’s what you have contact with each other? I look to understand more.————————————————– ———————* Features:1. telephone network discovery using2. find the meaning of service3. find meaning in feng shui numbers4. find meaning in the sense sim gametag: significant numbers, according to feng shui phone number, business phone numbers in translation, the concept of playing phone sim, sim some beautiful, some look pretty nice check number, check number of pretty numbers Your voice, what numbers mean, mean numbers, mean numbers, mean

App Screenshots

Other Entertainment Apps

قصص منوعة logo

قصص منوعة

(4)
رسائل مميزة logo

رسائل مميزة

(22)
Temptation Lace Live Wallpaper logo

Temptation Lace Live ...

(0)
Cakes and Bakes logo

Cakes and Bakes

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search