Y?landroid 2 logo

Y?landroid 2

  • 0 votes
Price
Category
Version
DeveloperAndrobros
AddedJul 19th, 2013
App Views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings

Y?lan Severlere Yeniden Merhaba!!!?lk versiyonu çok k?sa sürede 160.000’den fazla indirilen ve Google Play "Top New Free" listesinde ilk 3’e kadar yükselen Y?landroid oyununun ikininci versiyonu olan Y?landroid 2’yi sunmaktan gurur duyuyoruz.?lk versiyona sizlerden gelen yorumlar? dikkate alarak baz? düzeltmeler yapt?k. Art?k y?lan? nas?l kontrol etmek istedi?iniz size ba?l?. isterseniz eskiden oldu?u gibi parmaklar?n?zla 4 yöne, ya da ekran?n sa? ve sol taraflar?na basarak. (Eski y?lan oyunundaki 1-9 tu? kombinasyonu)Ve bu versiyonda y?lan art?k daha yava? ba?l?yor ve seviye artt?kça h?z? art?yor.Y?landroid oyunu klasik y?lan oyununun Androide uyarlanm?? versiyonudur. Y?landroid de puan toplad?kça oyun seviyesi artar. Seviye artt?kça y?lan da h?zlan?r. Oyun seviyesi artt?kça yiyebilece?iniz yem say?s? da artmaktad?r. Sar? yemler 1 birim, mavi yemler 3 birim ve k?r?m?z? yemler 10 birim puan vermektedir. Seviye artt?kça yemlerin puanlar? da artar. Y?lan? kontrol etmek için iki seçenek vard?r. Birinci seçenekte y?lan?n hangi yöne gidece?ini belirlemek için parma??n?z? ekran üzerinde o yönde kayd?rman?z yeterli olacakt?r. ?kinci seçenek eski y?lan oyunlar?ndaki 1-9 tu? kombinasyonu gibidir. Ekran?n sol yar?s?nda herhangi bir yere basman?z 1 sa? yar?s?na basman?z 9 etkisi yapar. Yani sol tarafa bas?nca y?lan sola ya da yukar?ya, sa? tarafa bas?nca sa?a ya da a?a??ya hareket eder. Oyun y?lan kuyru?una çarpt???nda biter ve puan?n?z otomatik olarak yüksek skorlar?n tutuldu?u sunucuya gönderilir.

App Screenshots

Other Apps

Comments

Start typing and press Enter to search