Zoetermeer in Beeld logo

Zoetermeer in Beeld

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.0
DeveloperMR Yelpaze
Added
App Views172 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings2

In vroegere tijden werden verhalen, wetenswaardigheden en oude foto’s uit boeken gehaald of werd het opgezocht in de stadsbibliotheek. ‘Zoetermeer in Beeld’ ging in de zomer van 2003 terug in de tijd en nam de Zoetermeerder mee op reis in het verre verleden toen Zoetermeer nog bestond uit de dorpen Soetermeer en Zegwaart.De behoefte aan een volwaardige website over Zoetermeer, dat toegevoegde waarde moest geven aan de website van de gemeente Zoetermeer, is zeer zeker gebleken uit de vele geschreven post vanuit zowel Zoetermeer als elders in Nederland en Belgie.In Zoetermeer liet de media, na ontdekking te hebben gedaan op het Internet, weten heel enthousiast te zijn en volgden er interviews met het ‘Zoetermeer Journaal’ (nu ‘Postiljon Zoetermeer & Regio’) en ‘Zoetermeer FM’.In juni 2004 werd ‘Zoetermeer in Beeld’ uitgebreid met zeer uitéénlopende rubrieken als ‘Toen en Nu’ en ‘De toekomstige stad’. Ieder weekend volgde een overzicht van het laatse nieuws uit de stad van de afgelopen week. Zo zou ‘Zoetermeer in Beeld’ naast het verleden ook het heden in dit geval ‘in woord’ brengen. ‘Zoetermeer in Beeld’ moest niet alleen informatief zijn, het in beeld brengen van de stad moest ook een prominente plaats gaan innemen. En hoe kon dat mooier tijdens de vele gehouden festiviteiten en de mooiste plekjes in de stad. ‘Zoetermeer in Beeld’ legt dit alles vast op de gevoelige plaat.In former times, stories, news and photos from old books met or was looked up in the city library. ‘Zoetermeer in Pictures’ started in the summer of 2003 back in time and took the Sweeter Inc on a journey in the distant past when Zoetermeer still consisted of the villages and Soetermeer Zegwaart.The need for a full website Zoetermeer, which would give added value to the website of the municipality of Zoetermeer, is certainly evident from the many written post from Zoetermeer well as elsewhere in the Netherlands and Belgium.In Zoetermeer let the media after discovery to have done on the Internet, know very enthusiastic and followed interviews with the ‘Zoetermeer Journal’ (now ‘Postiljon Zoetermeer & Regions) and’ Zoetermeer FM ‘.In June 2004, ‘Zoetermeer View’ expanded very diverse headings as "Then and Now" and "The future city. Every weekend followed by an overview of the latest news from the city of the past week. Thus ‘in Zoetermeer View’ next to the past also present in this case ‘in word’ bring. ‘Zoetermeer Image’ was not only informative, the visualization of the city was also a prominent issue. And how could that be nicer during the many festivities held the most important places in the city. ‘Zoetermeer in Pictures’ records all this on film.

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

(2)
Techtree logo

Techtree

(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

(0)
Delhi News logo

Delhi News

(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

(11)

Comments

Start typing and press Enter to search