Buienalarm logo

Buienalarm

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryWeather
Version2.2
DeveloperFranklin van Velthuizen
Added
App Views253 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings5053

Geen zin om zelf steeds de buienradar te checken? Buienalarm waarschuwt je voor naderende buien, gebaseerd op jouw eigen locatie of ingestelde locaties! Zo kun je bijvoorbeeld je was zorgeloos buiten laten hangen of op tijd schuilen in een tent op een festival voordat er geen plek meer is.Buienalarm is verkozen tot de Nederlandse Android-app van 2011 door Androidworld.nl!Versie 2.0 is een volledig vernieuwde versie van Buienalarm, met veranderingen zoals de volgende:- Een volledig interactieve radarkaart waarmee je kunt inzoomen en bliksemsnel het verloop van de bewolking voor de komende twee uur kunt bekijken.- Extra locaties instellen (maximaal 3).Daarnaast vind je nu op www.buienalarm.nl nu ook een versie van Buienalarm voor je browser met dezelfde bekende grafiek!Werkt in Nederland, België en delen van Duitsland.Indien er problemen zijn met de app, neem dan contact op via e-mail! Problemen die in de Play Store gemeld worden, worden niet opgelost.(De app heeft toestemming nodig voor een ingesteld Google-account om neerslagwaarschuwingen te kunnen sturen. De toegang die Buienalarm krijgt kan alléén voor deze waarschuwingen gebruikt worden.)Do not want to constantly check? The radar itself Showers Alarm alerts you to impending rain, based on your particular location or locations you set! For example you can show you were careless or hang out in time hiding in a tent at a festival before there is no more place.Showers Alarm is elected to the Dutch Android app of 2011 by Androidworld.nl!Version 2.0 is a completely redesigned version of Rain Alarm, with changes such as the following:- A fully interactive radar map that you can zoom and lightning fast progress of the clouds for the next two hours viewing.- Set up additional locations (up to 3).In addition, you now find on www.buienalarm.nl now also a version of Rain Alarm for your browser with the same familiar chart!Works in the Netherlands, Belgium and parts of Germany.If there are problems with the app, please contact us via e-mail! Problems reported in the Play Store, are not solved.(The app requires a Google Account set permission to send. Admission to Rain Alarm gets rainfall warnings can only be used for these warnings.)

App Screenshots

Other Weather Apps

Air Quality China | Simple logo

Air Quality China | S...

(3)
My Meteo Italia logo

My Meteo Italia

(8)
مدونة شتاء ماطر logo

مدونة شتاء ...

(10)
KystVær – Kystverket logo

KystVær – Kyst...

(11)
Du Bao Thoi Tiet Weather News! logo

Du Bao Thoi Tiet Weat...

(63)
Hi Weather – iPhone 5 Style logo

Hi Weather – iP...

(17)

Comments

Start typing and press Enter to search