Kiếm hồn – Truyện tranh logo

Kiếm hồn – Truyện tranh

  • 0 votes
PriceFree
CategoryComics
Version6.0
DeveloperAppVN
AddedApr 21st, 2013
App Views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings19

Thể loại: Truyện tranh, võ hiệp, hài hướcMột chàng trai đến từ Đao Giới, nơi chỉ có luyện Đao Pháp. Do một lần tình cờ + duyên phận cứu được linh hồn của một đại ca bên Kiếm Giới. Do linh hồn này từng là boss và nhận thấy cậu bé có khiếu về kiếm nên đã truyền dạy và cùng nhau phiêu lưu đến Kiếm Giới.Category: Comics, martial arts, comedyA guy from circles where only practicing religion. As a predestined time + chance to save the soul of a song on Search About. Because this was a boss soul and found he had a gift for teaching and for should have adventures together to Make World.

App Screenshots

Other Comics Apps

images logo

images

(0)
Once upon a time – GO Launcher logo

Once upon a time R...

(790)
G-Spot Sounds – Sex and orgasm logo

G-Spot Sounds –...

(0)
Hillbilly comedian logo

Hillbilly comedian

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search