Nhoc sieu quay (Cười vỡ bụng) logo

Nhoc sieu quay (Cười vỡ bụng)

  • 0 votes
PriceFree
CategoryComics
Version6.0
DeveloperAppVN
AddedApr 21st, 2013
App Views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings18

Thể loại: Truyện tranh, hài hước …Câu chuyện kể về một tên đại ca XHĐ cùi bắp, định bắt cóc con của một viên cảnh sát – nhằm uy hiếp cha cảnh sát này thả đàn em của hắn ra, khi tới nhà của viên cảnh sát, thấy đứa nhóc dễ thương quá nên quyết định tha không bắt cóc nữa, nhưng khi nựng đứa nhóc này, nó đã ngậm chặt ngón tay của tên đại ca và không thể nào rút ra được…Thế là khi vợ chồng viên cảnh sát về nhà , tên đại ca đành tẩu thoát qua cửa sổ – cùng với thằng nhóc đang ngậm chặt ngón tay…Từ khóa: truyen tranh , nhóc siêu quậy , hai huoc , than dong dat viet , trang quynhCategory: Comics, comic …The story is about a big brother named XHD corn pulp, to kidnap the son of a police officer – to threaten the police father drop his junior, when the police officer’s house, that kid is so cute should decide not condone kidnapping, but when this kid babble, it has clamped fingers of the song and the name could not be learned …So when the wife of a police officer, the name of the song had escaped through the window – and the boy was clamped fingers …Tags: comic, super naughty kid, humor, coal dong dat viet, quynh page

App Screenshots

Other Comics Apps

images logo

images

(0)
Once upon a time – GO Launcher logo

Once upon a time R...

(790)
G-Spot Sounds – Sex and orgasm logo

G-Spot Sounds –...

(0)
Hillbilly comedian logo

Hillbilly comedian

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search